Na stronie tej dostępne są skorowidze przedwojennych map polskich, zarówno wykonane przez WIG, jak i służby kartograficznie III Rzeszy, oraz Wielkiej Brytanii.
Nie mamy dostępu do skorowidzów „map do użytku służbowego”, tj. map WIG wydawanych na obszar państw ościennych z wyjątkiem, potencjalnie mylnego, skorowidza z 1947 roku.
Uwaga: skorowidze brytyjskie i niemieckie, choć powiązane ze stanem faktycznym, często nie reprezentują ścisłych / aktualnych danych na temat danego typu map i są często ze sobą sprzeczne, dlatego nie należy ich traktować jako w pełni wiarygodnego źródła informacji.

Skorowidze polskie

1922 r.

• SKOROWIDZ Map Operacyjnych 1:300 000

1924 r.

• SKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH


1925 r.


Bardzo ciekawy skorowidz z ok. 1925 lub 1926 roku pokazujący zasięg niemieckich map w skali 1:25 tyś (Messtischblatt), w starej numeracji, na terenach na wschód od Odry. Większymi cyframi zaznaczono arkusze niemieckich map w skali 1:100 tyś (Generalstabskarte, Karte des deutschen Reiches). Skorowidz z archiwum brytyjskiej wojskowej służby kartograficznej, z adnotacjami.
Niestety nie posiadamy 2 i 3 części tego skorowidza z zasięgiem map rosyjskich i austro-węgierskich.
• SKOROWIDZ MAP NIEMIECKICH 1:25.000


1927 r.

Skorowidze z publikacji „KATALOG MAP I INNYCH WYDAWNICTW WIG ZE SKOROWIDZAMI I WZORAMI”. Kilka bardzo ciekawych skorowidzów, np. starszych wydań map 1:25 tys. (tzw. „regiony”) i samochodowej mapy Polski w skali 1:300 000. Publikacja udostępniona dzięki uprzejmości Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Skorowidz ogólny oraz mini-skorowidz nr 2 z Wołynia (Rejon Łuck i Rejon Dubno-Krzemieniec), oraz skorowidz 5 Rejonu Zagłębia Polskiego
• „Szematyczne zestawienie odcinków skorowidza planów 1:25 000”

Mini-skorowidz nr 1.
• Rejon Pomorze, Rejon Wisła, Rejon Grudziądz, Rejon Bydgoszcz, Rejon Toruń

Mini-skorowidz nr 3
• Rejon  Osowiec, Rejon Modlin, Rejon Brześć nad Bugiem, Rejon Dęblin + ark. pojedyncze (poligony)

Mini-skorowidz nr 4
• Rejon Wilno, Rejon Obozu Pohulanka (1 ark.), Rejon Obozu Leśna

• SKOROWIDZ Map Operacyjnych 1:300 000 (z powyższej publikacji)

• SKOROWIDZ MAPY SAMOCHODOWEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1:300 000

• SKOROWIDZ map przeglądowych w skali 1:750.000

• Arkusze Międzynarodowej Mapy Świata 1: 1.000.000


• SKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH 1:100.000 STAN Z 1.IV.1927 R.


Ten sam skorowidz ze zbiorów brytyjskiej kartografii wojskowej, z adnotacjami.
• SKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH 1:100.000 STAN Z 1.IV.1927 R.


1928 r.

Czarno-biały skorowidz zamieszczony w książce J. Kreutzingera „Topografja. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu...”
• SKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 STAN 1.IV.1928 R.


1930 r.

Czarno-biały skorowidz WIG, źródło nieznane
• SKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 STAN 1.IV.1930 R.


1931 r.

Czarno-biały skorowidz WIG, źródło nieznane
• SKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 STAN 1.IV.1931 R.


1932 r.

Czarno-biały skorowidz WIG, źródło nieznane, ze zbiorów brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa
• SKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 STAN 1.IV.1932 R.

Skorowidz trójkolorowy z czerwca tego samego roku, pokazuje już tylko zasięg wydań map w skali 1:100 tyś. Ze zbiorów Królewskiego Towarzystwa Geograficznego
• SKOROWIDZ MAPA 1:100 000 STAN 1.VI.1932 R.


1936 r.

• SKOROWIDZ MAPA 1:100 000 STAN 1.I.1936 R.


1937 r.

Skorowidz dołączony do jednego z numerów Wiadomości Służby Geograficznej.
• SKOROWIDZ MAPA 1:100 000 STAN 1.I.1937 R.

Ten sam skorowidz wydrukowany na odwrocie jednego ze skasowanych arkuszy turystycznego wydania map 1:25 tyś z rejonu Gór Świętokrzyskich (arkusz Cisów).
• SKOROWIDZ MAPA 1:100 000 STAN 1.I.1937 R.


1938 r.

Skorowidz dołączony do jednego z numerów Wiadomości Służby Geograficznej. Uwaga, duży plik (60 MB), w rozdzielczości 600 dpi
• SKOROWIDZ MAPA 1:100 000 STAN 1.I.1938 R.


1939 r.

Skorowidz pokazujący zasięg (jawnych) map w skalach od 1:10 tyś do 1:500 000. Niestety ze względu na wielokrotne zakreskowanie podobnymi odcieniami, nie jest zbyt czytelny.
• SKOROWIDZ MAP STAN 1.I.1939 R.

Ten sam skorowidz z innego źródła, wydrukowany na odwrocie jednego ze skasowanych arkuszy turystycznego wydania map 1:25 tyś z rejonu Kraków-Ojców-Wieliczka (arkusz Kraków)
• SKOROWIDZ MAP STAN 1.I.1939 R.


1941 r.

Skorowidz wydany przez Sekcję Wojskowego Instytutu Geograficznego w Edynburgu. Jest to reprodukcja (czarno-biała) kolorowego skorowidzu na stan 1.I.1939 r.
• WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY SKOROWIDZ MAP

Data nieznana
Kserokopia fragmentu skorowidza (planowanego?) zasięgu map WIG na wschodzie. Nie mamy żadnych informacji o tym skorowidzu, ani też pozostałych części tego skorowidza.
• SKOROWIDZ WIG - fragment wschodni

[aktualizacja 2021]
Powyższą informację o... braku informacji warto zachować, gdy z czasem dochodzi do wyjaśnienia pewnych zagadek. Reprodukowane powyżej ksero pochodzi z mapy przechowywanej w zbiorach Biblioteki Narodowej, skorowidz wydrukowano na odwrocie, a w pełnej wersji (600 dpi) wygląda tak:
SKOROWIDZ MAP W SKALI 1:100 000 i 1:300 000 (1938)


1946 r.

Skorowidz wydany przez Biuro Kartograficzne Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, pomijające słowo „WIG”.
• POLSKA. SKOROWIDZ MAP W SKALI 1:100 000

1947 r.

• SKOROWIDZ MAP WIG SZTABU GENERALNEGO W.P.

Najbardziej znany powojenny skorowidz map wydanych przez WIG Sztabu Generalnego W.P. pokazujący podział (niekoniecznie zasięg!) map WIG w skali 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000 i 1:500 000, oraz niemieckich map w skali 1:25 000 (TK, Topographische Karte, Messtischblatt). Mapa podaje również, kolorem brązowym, numerację niemieckich zbiorczych arkuszy w skali 1:100 tyś (Grossblatt).
• SKOROWIDZ MAP W SKALACH 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000, 1:500 000Skorowidze brytyjskie

1941 r.

Jeden z pierwszych skorowidzów brytyjskich z czasów II wojny światowej pokazujący początkowy (ograniczony) zasięg brytyjskich kopii map WIG w skali 1:100 tyś i 1:300 tyś.
• INDEX TO POLAND 1:300,000 (GSGS 4177) AND 1:100,000 (GSGS 4172)


1944 r.

Jeden z załączników – skorowidz polskich map taktycznych – z brytyjskiej publikacji z początku 1944 roku – „Notes on G.S.G.S. maps of Germany, Denmark and Central Europe”.
• POLISH MAP SERIES


1945 r.

Skorowidz pokazujący kompletne wydanie brytyjskich kopii polskich map taktycznych WIG (1:100 000) i operacyjnych (1:300,000).

• INDEX TO GSGS MAPS OF POLAND GSGS 4172, Poland 1:300,000; G.S.G.S. 4177 Poland 1:100,000


n.b. brytyjskie kopie w skali 1:300 000 (GSGS 4172) zostały zastąpione (ok. 1944 r.) przez serię map w skali 1:250 000 (GSGS 4346). Brytyjskie kopie w skali 1:100 000 zostały zastąpione serią GSGS 4416 / AMS M651).


Skorowidze niemieckie.

Nie dysponujemy przedwojennymi skorowidzami map WIG wykonanymi przez służby niemieckie.

1940 r.

Skorowidze map (niemieckich i polskich) z publikacji wydanej przez Armeeoberkommando 4 pt. „Polnische und Russiche Kartenwerke”:

Przedwojenna edycja map (niemieckich) w skali 1:25 tys, oparte na powiększeniach, podzielonych na „ćwiartki” map WIG w skali 1:100 tyś. Wydanie to kontynuowano przez cały okres II wojny światowej
• Sonderausgabe Polen 1:25 000

Ciekawy skorowidz pokazujący stan (zdobytych) map WIG w skali 1:25 tyś. z podziałem na mapy oparte na nowych zdjęciach topograficznych wykonanych przez WIG, oraz opartych na pomiarach niemieckich, austriackich i rosyjskich.
• Übersicht zur Polnischen Karte 1:25 000

Dość uproszczony skorowidz polskich map taktycznych WIG w skali 1:100 tyś
• Übersicht zur Polnischen Originalkarte Karte 1:100 000

Skorowidz polskich map operacyjnych WIG w skali 1:300 tyś
• Übersicht zur Polnischen Originalkarte Karte 1:300 000

Skorowidz polskich map WIG w skali 1:500 tyś
• Übersicht zur Polnischen Originalkarte Karte 1:500 000


1941 r.

Skorowidze map (niemieckich i polskich) z publikacji wydanej przez Armeeoberkommando 4 pt. „Polnische und Russiche Kartenwerke”, niemalże identyczna z wydaniem z 1940 roku, z wyjątkiem pierwszego, o wiele bardziej szczegółowego i interesującego skorowidza (arkusze w kolorze czerwonym to wydawnictwa niemieckie w skali 1:25 tyś. z I wojny światowej).

• Sonderausgabe Polen 1:25 000 (1941)

• Übersicht zur Polnischen Karte 1:25 000 (1941)

• Übersicht zur Polnischen Originalkarte Karte 1:100 000 (1941)

• Übersicht zur Polnischen Originalkarte Karte 1:300 000

• Übersicht zur Polnischen Originalkarte Karte 1:500 000


1942 r.

Skorowidz polskich map w skali 1:25 tyś zamieszczony w pracy doktorskiej Wkład do rozwoju polskiej kartografii państwowej 1919 – 1932. Trudno powiedzieć, na ile wiarygodny jest ten skorowidz, ponieważ zasięgiem znacząco różni się od innych skorowidzów niemieckich z lat II wojny światowej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że praca powstała na podstawie analizy materiałów i map polskich zdobytych w i po ataku na Polskę w 1939 r. i zgromadzonych w Reichsamt fuer Landesaunahme w Berlinie.
• Übersicht zur Polnischen Karte 1:25 000 (1942)


1943/44 r.

Skorowidz niemieckich map w skali 1:25 000 z niemieckiej publikacji „Länderweise Zusammenstellung aller Karten und Mil-Geo-Artbeiten” z 1943 roku (skorowidz prawd. z wersji z czerwca 1944 r). Uwaga! Błędnie pokolorowano źródła map niemieckich (wcześniej zwane „Sonderausgabe Polen, a od 1943 r. Deutsche Heereskarte ehem. Polen (kolorem jasnoczerwonym oznaczono źródło w postaci polskich map 1:25 tyś, a czerwonym, przeskalowane polskie mapy 1:100 tyś, w rzeczywistości było odwrotnie).
• Deutsche Heereskarte ehem. Polen 1:25 000 (esu 25)


1944 r.

Skorowidze z wydawnictwa „Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum” ze stycznia 1944 r.
• Übersichtkarte 1:25 000 (Deutsche Heereskarte, Truppenausgabe)

Czarno-biały skorowidz map niemieckich w skali 1:25 tyś, bardzo podobny do kolorowego wydawnictwa z 1943 r. i do kolejnego, również kolorowego skorowidza (skorowidz „ehem. Polnisches Staatsgebiet” w „Planheft Polen” z sierpnia 1944 r. poniżej).
• Deutsche Heereskarte ehem. Polen 1:25 0000

Szkice topograficzne (?). Trudno określić, czy są to oryginalne, przedwojenne szkice wykonane przez WIG, czy też niemieckie szkice wykonane w czasie okupacji.
• Übersichtkarte 1:25 000 (Planmaterial)

• Übersichtkarte 1:25 000 (Koordinatenausstattung)


„Skorowidz arkuszy map 1:25 000 nadających się do celów artyleryjskich z terenu byłego państwa polskiego”. Niestety nie podano, czy dotyczy to oryginalnych map polskich, czy niemieckich (prawdopodobnie chodzi o mapy niemieckie, z podaniem źródeł (polskich). Jest to załącznik nr. 5 do regularnej publikacji niemieckiej zawierających uaktualnione dane kartograficzne (również skorowidze), Kartenbrief Nr. 28 z lutego 1944 roku, wydrukowany na odwrocie oryginalnej mapy polskiej w skali 1:25 tyś (Bereźne).
• Übersicht über die als Schiesskarte geeigneten Blätter 1:25 000 des ehem. polnischen Raumes


Skorowidze z publikacji datowanej na lipiec 1944 r., „Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum”. Niektóre skorowidz pokrywają się z wcześniejszym wydawnictwem z 1944 r.

Skorowidz polskich, przedwojennych map WIG w skali 1:25 000, z podziałem na wydania „nowe” (z nowych zdjęć topograficznych, turystyczne, dwukolorowe i prowizoryczne / tymczasowe.
• Spezialkarte von Polen 1:25 000

• Übersichtkarte 1:25 000 (Koordinatenausstattung)

Kolorowa wersja skorowidza „Deutsche Heereskarte ehem. Polen 1:25 0000” wcześniej publikowanego w wydawnictwie ze stycznia 1944 r.
   


Skorowidz polskich map taktycznych w skali 1:100 000.
• Polnische taktische Karte 1:100 000

Skorowidz mapy operacyjnej WIG w skali 1:300 000. Tutaj podano również zdobyte arkusze map WIG z terytorium „państw ościennych”.
• Polnische Operationskarte 1:300 000